Salaojakuvaukset

Tarkastamme salaojien kunnon kätevästi tarkoitukseen kehitetyllä putkistokameralla. Kuvaus tallennetaan muistitikulle, joka liitetään kuvausraporttiin. Mahdolliset ongelmakohdat merkitään raporttiin ja videolle, joiden perusteella voidaan tehdä korjauspäätös ongelmien ilmetessä.